EDO Gym 85 jaar

13 januari 1933 – 13 januari 2018 : EDO-gymnastiek 85 jaar jong. Degenen die aan de wieg van deze vereniging stonden, zullen zich afvragen : . . . waar blijft de tijd.

Op 13 januari 1933 werd vanuit de bestaande voetbalvereniging een gymnastiek vereniging opgericht. De naam van de boreling luidde : R.K. Gymnastiekvereniging Voorwaarts.
De heer J.B. Braas was de oprichter en daarbij tevens de eerste die de voorzittershamer hanteerde met aan zijn zijde de heer F. Vriend als secretaris. Deze laatste kon al spoedig 63 jongens tot 16 jaar en 20 heren boven die leeftijd als lid inschrijven. Met de beoefening van de gymsport werd begonnen in het café van Arie Oud (thans De Ontmoeting) in de Goorn. De heer Gerrit Potveer staat geboekstaafd als de eerste technische leider.

Aanvankelijk was het alleen een jongensaangelegenheid, aangezien het in die tijd ongebruikelijk was dat meisjes aan sport deden. Zoals in die tijd de gewoonte was bij R.K. verenigingen kreeg de vereniging ook een geestelijke adviseur in de persoon van Pater van Gent. Hij woonde elke vergadering bij en had een beslissende stem in de vereniging.

Een aantal pessimisten gaven de nieuwe vereniging maar een korte levensduur. In dit licht bezien was het besluit, om nog geen toestellen aan te schaffen, maar te huren, te begrijpen. Nadat Arie Oud in zijn wellicht goed gevulde buidel taste, middels het verstrekken van een renteloze lening, werd tot aanschaf van enkele toestellen overgegaan.

Reeds in het eerste bestaansjaar bleek dat de vereniging talenten in haar gelederen had. De vereniging trad n.l. op 27 juli 1933 naar buiten om op de sportdag in Noord-Scharwoude 2 verenigingsprijzen en 5 persoonlijke prijzen in de wacht te slepen.
Voor wat de kleding betreft was voor de jongens een wit shirt met een korte blauwe broek en zwarte kousen voorgeschreven en bij de heren was de broek lang. Een blik in de financiële boeken van het eerste jaar gaf te zien dat dit jaar werd afgesloten met een batig saldo van Fl. 13,60

Na enkele jaren werd het licht, voor wat het lid worden van de meisjes, op groen gezet. Helaas is het aantal meisjes uit deze tijd niet bekend. Bij de verplichte kleding voor de meisjes werd de korte broek vervangen door een zwart rokje. Dat de jongens en meisjesgroepen streng gescheiden bleven spreekt voor zich.

In augustus 1940 volgde een fusie tussen voetbal-, gymnastiek-, en handbalvereniging tot de “Sportvereniging R.K. EDO”

Het 25-jarig bestaan werd, in samenwerking met EDO-voetbal, op grootse wijze gevierd. De bevolking toonde haar blijdschap met dit zilveren feest, middels het op massale wijze uitsteken van de vlag. Na ‘s-morgens een plechtige hoogmis en ‘s-middags een drukke receptie werd de dag op uitbundige wijze besloten met een daverende jubileum-revue.

Naast alle voorspoed moesten er ook tegenslagen overwonnen worden. De vereniging was inmiddels van het café van Arie Oud verhuisd naar de lokaliteit van Cor Bontje café Bontje (zaal Dolleburg). Alle attributen, zoals toestellen, statuten, prijzenkast e.d. bevonden zich in het desbetreffende café. Met Pasen 1961 sloeg het noodlot onverwacht en hard toe. Het café van Bontje werd door brand verwoest. Als gevolg daarvan gingen alle bezittingen van de vereniging verloren.

Een spreekwoord zegt echter : “In de brand, uit de brand” en daardoor kon EDO al vrij snel zijn intrek nemen in de nieuwe gymnastiekzaal aan de Jacob-Bakkerstraat. Dit was een hele vooruitgang ten opzichte van de zaal bij Bontje waar bijvoorbeeld het ringen zwaaien van muur tot muur ging, waarbij er om gedacht moest worden niet dwars door de muur heen te vliegen.

Feest was er weer op 13 januari 1973 ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan. Wederom een druk bezochte receptie, een filmmiddag voor de jeugd en een gezellige avond in het Dorpshuis.

Op 9 mei 1979 werd de sportvereniging R.K. EDO opgeheven en gingen de aangesloten sportverenigingen als zelfstandige verenigingen verder. De vereniging kreeg toen een nieuwe naam : “Gymnastiekvereniging E.D.O”

13 januari 1983 bestond de vereniging 50 jaar, dit werd groots gevierd met een feestweek van 14 tot 23 januari. Vrijdag 14 januari een receptie gevolgd door een feestavond in de Ontmoeting. Zondag 16 januari een demonstratiemiddag in de Koggenhal en een optreden van de keurploeg van de NKGB. Zaterdag 22 januari een feestspeldag voor de gehele jeugd van De Goorn en Avenhorn.

Het eerste Westerkoggenland toernooi werd 21 mei 1989 gehouden, deelnemende verenigingen waren Olympia Berkhout, Voorwaarts Avenhorn, DWSV Ursem en EDO De Goorn. Er namen 250 kinderen aan deel.

Het 60 jarig bestaan van de vereniging werd niet groots gevierd, ieder lid kreeg een beker met tekst. Daarnaast was er in maart een jubileums uitvoering.

Op bestuursniveau mogen we het volgende niet vergeten, in november 1996 nam Aad Snoek afscheid, hij was 32 jaar bestuurslid van EDO geweest. In 1999 nam Joke Pieters afscheid, zij had er in het bestuur 27 jaar opzitten.

In juli 1997 werd de gymzaal aan de Jacob-Bakkerstraat gesloten. Wij moesten verhuizen naar de Koggenhal, niemand was blij hiermee. Het oude zaaltje was zo vertrouwd, de grote sporthal zo kil en groot. Maar dat gevoel was al snel over. Omdat de vereniging flink groeide hadden we echt deze ruimte wel nodig.

De eerste AvondWandel4Daagse werd in 2006 georganiseerd, we hebben dit jaar in mei de 13e versie gehad.
Het 75 jarig jubileum werd gevierd met een feestweekend in januari 2008 en een jubileum uitvoering op 30 maart.

In de laatste jaren is het aanbod uitgebreid met o.a. beweging 60+ in de Vijverstate, het sportief bewegen 50+, de aerobics lessen en de Zumba. Al met al, een actieve en bloeiende vereniging die nu op weg is naar haar volgende jubileum.

Al 85 jaar oud en nog een bloeiende vereniging!!!!