Inschrijven

Inschrijven doet u bij voorkeur via onze website www.edogym.nl of via een inschrijf-formulier te verkrijgen bij de technische leiding. Automatische incasso is verplicht voor nieuwe leden. Bestaande leden die geen gebruik willen maken van de automatische incasso betalen € 7,50 administratiekosten.

Alle leden zijn verplicht de ledenadministratie op de hoogte te brengen van wijzigingen van naam, adres, woonplaats, bankrekeningnr., telefoon en e-mail.

 

Contributie

De contributie wordt vooruit geïncasseerd in de maanden januari en september. De contributie voor de les wordt naar rato verdeeld over de twee periodes. De verplichte bondskosten van de KNGU worden in januari in rekening gebracht, of voor nieuwe leden, in de eerstvolgende incassorun. Als u tijdens een periode stopt, is er geen restitutie mogelijk.

Op de jaarvergadering wordt de contributie vastgelegd voor het komende jaar.

 

Vakantierooster

Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen worden er géén lessen gegeven. Op de website worden de dagen vermeld wanneer er géén les is. Wij houden ons aan de vakanties van de Jozefschool in De Goorn.

 

Opzeggen

Het lidmaatschap loopt automatisch door totdat u opzegt. De recreatielessen kunnen twee maal per jaar worden opgezegd, voor 1 december en 1 juni.

Als uw kind deelneemt aan ouder/kind gym stopt het lidmaatschap niet als uw kind 4 jaar wordt, tenzij u dit voor 1 december/1 juni doorgeeft bij de ledenadministratie.

De competitie (turnen) kan alleen aan het einde van het wedstrijdseizoen worden opgezegd, dat is per 1 juli. Dit in verband met de verdeling van de wedstrijden over het hele seizoen.

Afmeldingen moeten schriftelijk gedaan worden bij de ledenadministratie, dit kan via info@edogym.nl of ledenbeheer@edogym.nl

 

Niet opzeggen betekent dus dat u lid blijft voor minimaal de volgende periode.

U kunt niet bij de leiding afmelden, wel graag even melden dat u er mee stopt.

Er wordt géén restitutie op de contributie gegeven als u voor het einde van de periode stopt.

 

Zaalregels

Deelname aan de lessen is voor eigen risico.
De sporthal niet met zwarte zolen betreden.
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
Draag schone kleding en schoon schoeisel tijdens de lessen.
Laat de kleedkamers altijd netjes achter.
De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van spullen.

 

Contact met de vereniging

Vragen aan het bestuur a.u.b. zo veel mogelijk stellen via de mail: info@edogym.nl.

De vereniging beheert de website www.edogym.nl waar alle actuele informatie op vermeld wordt. Ook publiceren wij in diverse dorpsbladen, zoals Heraut en Dorpsbanier.

Bij klachten rondom de lessen kunt u dit met de technische leiding opnemen.